İş Adı:

TCDD – Kangal- Tecer Enerji İletim Hatlarının Tesisi

İşveren

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

Proje Detayları:

TEİŞ’e ait mevcut 154kV ve 380 kV’luk çift devre hatların demiryoluna olan mesafesini arttırmak için galvaniz örme direklerin temini ve montajı, iletkenlerin çekilmesi, gerekli bağlantıların yapılarak hattın yeniden enerjilendirilmesi